23 jan. 2011

Lapptäcket

Detta är en bilduppgift, som jag senast gjorde i en sjätteklass. Det är en perfekt mät övning, men den passar också bra in om man läser om USA och vill ha in lite kultur - the American Quilt. Man får också med en massa geometriska begrepp under arbetets gång. Dessutom blir det väldigt vackert på väggen.

Vi började att prata om mönster och vad som kännetecknade ett mönster. Sedan fick eleverna två färgade papper att rita mönster på. Det behövde inte vara några komplicerade mönster, huvudsaken var att det var återkommande över hela pappret.

Sedan markerade de var 5e centimeter på baksidan och klippte ut kvadrater.

Några av kvadraterna delade de till rätvinkliga trianglar.

Av bitarna la de sedan ut ett mönster i stil med lapptäckesblock. Bitarna klistrades sedan på ett kvadratiskt färgat papper.

Kvadraterna satte vi sedan upp intill varandra på väggen, som ett stort lapptäcke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.