3 feb. 2011

Rita människor


Detta är en bra början om man vill lära sig att teckna människor i rätt proportioner. Jag brukar börja med att utgå från mig själv - hur långa armar har jag? Hur stort är huvudet till resten av kroppen? Hur långa är benen?

Med detta i huvudet klipper vi sedan ut delar till en gubbe ur ½cm-rutat papper. Såhär stora blir de olika delarna: 


När barnen klippt ut alla delarna får de själva montera ihop sin gubbe på ett färgat papper. När de är nöjda limmar de fast delarna, så att de blir som på bilden ovan. Där är en gubbe som är ute och går med sin hund och två som hoppar fallskärm.  

Det brukar vara kul att titta på alla gubbarna tillsammans sedan och försöka lista ut vad det är de håller på med.  

Sedan går vi vidare med människo-tecknandet genom att använda våra rutgubbar som mallar. Vi lägger vitt papper över och skissar av kroppen. Det kan bli många skisser innan man är nöjd. Men när man får till en gubbe som man gillar kan man fortsätta att göra den färdig med kläder, hår och allt.
Nästa steg blir sedan att skissa kroppar utan att ha rutgubben under. 

1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.