4 juli 2011

Bråkmemory

Något som kan vara svårt att lära sig är hur olika bråktal skrivs som decimaltal. När man väl förstått hur decimaltalen och bråktalen hänger ihop är det bara att träna. Då kan det vara kul med ett bråkmemory.

Klipp till 40 kvadrater av kartong. Skriv bråktal på ena hälften av korten och tal i decimalform på andra hälften.  Tex 1/4 på ena motsvaras av 0,25 på ett annat, 1/2 och 0,5 osv. Här tycker jag att det är bra att ta eleverna till hjälp - hjälps åt med att komma fram till vilka kombinationer ni ska använda och hjälps åt att skriva dem på korten. På det viset gör man snabbt ett flera uppsättningar som räcker till hela klassen.

Spelet:

Alla korten läggs med baksidan uppåt på bordet. Förste spelare vänder två kort. Har talen på korten samma värde får spelaren ett par. Annars går turen över till nästa spelare. Den som har flest par när korten är slut vinner.

Variant:
Flera olika kort kan höra ihop t ex 1/2 0,5 2/4 3/6 osv. Får man två - vilken kombination det än är, så har man ett par.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.