30 aug. 2013

Fjärdedelsbild


Den här uppgiften kan man göra med flera olika syften:

* Att befästa begreppet fjärdedel (Då kanske man vill göra tredjedelsbilder och femtedelsbilder också)
* Att träna på en viss teknik med t ex vattenfärger eller oljekritor
* Som samarbetsövning där delarna blir en gemensam helhet.
* Träning på geometriska begrepp cirkel, kvadrat, area


Beroende på hur gamla barnen är kan man förbereda uppgiften på olika sätt:

Med yngre barn kan man som lärare rita upp fyra kvadrater med sidan 10 cm intill varandra på ett ritpapper. Med hjälp av en passare ritar man sedan cirkeln med utgångspunkt i den gemensamma hörnan i mitten. Kopiera sedan upp så många papper som behövs och klipp ut kvadraterna, så att eleverna får var sin.

Äldre elever kan få en kvadrat med sidan 10 cm (eller klippa till en själv). De ritar själva sin del av cirkelbågen med hjälp av en passare och med ett givet mått.

Hur man sedan väljer att färglägga kvadraterna beror på vilket syftet är. Man kan låta eleverna färglägga helt fritt, eller så begränsar man dem till vissa färger eller tekniker.

När alla kvadraterna är klara sätter man upp dem tillsammans, gärna mot svart bakgrund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.