17 mars 2014

Fotosyntes

Tack till 6c1 för att jag fick låna era bilder!

När eleverna börjar den här lektionen har de ingen aning om vart det ska leda. Jag brukar göra detta när vi pratat om fotosyntesen några gånger.

Eleverna delas in i 9 grupper. Varje grupp får en lapp med en instruktion tillsammans med lämpligt material. (Se listan nedan)

Grupperna får en bestämd tid på sig. Jag brukar tycka att en kvart är lagom. Som lärare kan man anpassa grupperna så att alla får lyckas. Uppgiften för grupp 7 är t ex enklare än den för grupp 3.

När alla är klara brukar vi samlas och berätta för varandra vad vi gjort i grupperna. Om inte förr, så kommer de på nu att det vi gjort har med fotosyntesen att göra. Vi hjälps åt att sätta upp de olika delarna på väggen samtidigt som vi repeterar fotosyntesen.

Instruktioner:


Grupp 1: Ni ska göra ett träd. Trädet ska vara ca 1 meter högt.
(Material: Ett stort brunt papper och ett stort grönt papper eller flera mindre gröna papper)

Grupp 2: Ni ska rita en människa. Människan ska vara ca 15 cm hög. Klipp ut människan.
(Material: Ritpapper, färgpennor, sax)

Grupp 3: Ni ska göra en sol.
(Material: Ett stort gult papper)

Grupp 4: Ni ska göra en pil som är ca 25 cm lång. Pilen ska peka åt vänster. På pilen ska ni skriva KOLDIOXID tydligt.
(Matieral: Ett färgat A4 papper)

Grupp 6: Ni ska göra en pil som är ca 25 cm lång. Pilen ska peka åt höger. På pilen ska ni skriva SYRE tydligt.
(Material: Ett färgat A4 papper)

Grupp 7: Ni ska göra en pil som är ca 25 cm lång. På pilen ska ni skriva VATTEN tydligt.
(Material: Ett blått A4 papper)

Grupp 8: Ni ska rita ett valfritt djur. Djuret ska vara ca 15 cm stort. Klipp ut djuret.
(Material: Ritpapper, färgpennor, sax)

Grupp 9: Ni ska göra en skylt där det står FOTOSYNTESEN tydligt. Använd hela pappret.
(Material: Ritpapper, gärna lite större t ex A2, färgpennor)

2 kommentarer:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.