29 sep. 2014

Fantasibild - blandade teknikerEn sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar.

Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina. Lärarens bild blir då ett stöd för eleverna, samtidigt som eleverna kan få vara med att påverka lärarens bild genom att komma med idéer. När man gjort en bild tillsammans, gör eleverna sin egen variant.

Moment 1 - rita med ljus. (Eller vit oljepastellkrita)Jag valde att använda sk "julgransljus" som är lite mindre och lättare att hålla i för eleverna. (Dessutom blir det billigare...)

Uppgiften är att rita figurer med ljuset på pappret. Man ska trycka ganska hårt. Figurerna kan vara cirklar, hjärtan, linjer, spiraler, kurvor...

Moment 2 - vattenfärger


Andra momentet innebär att man målar över allt med vattenfärger så att figurerna, som man gjorde med ljuset framträder. Det fungerar med temperafärger eller akvarellfärger. En ganska bred pensel eller en svamp fungerar bäst. Uppmana eleverna att ta lite färg och mycket vatten. Låt färgfälten blanda sig med varandra där de möts.

(Medan den första bilden torkar kan man låta eleverna göra flera bilder enligt moment 1 och 2 utan lärarstöd.)

Moment 3 - hitta kanterna


 
Nu är det dags att ta fram färgpennorna. Vattenlösliga färgpennor, sk akvarellpennor, är absolut bäst, men har man inte det kan man använda vanliga färgpennor eller kritor, fast då får man hoppa över moment 4.

Uppgiften är nu att hitta kanterna på figurerna och fylla i dem med pennan. Man kan rita till höger och till vänster, utanför och inuti. Uppmana eleverna att byta färg ofta.

(Nu är det säkert så att några elever är mycket snabbare än några andra, men då har de ju några extra bilder från moment 1 och 2 att arbeta med)

Moment 4 - lös uppNu är det dags att ta fram en lite mindre pensel och nytt vatten. Blöt penseln och lös försiktigt upp linjerna som gjordes med akvarellpennorna.

Moment 5 - mer detaljer!
Gör sedan fler detaljer med färgpennor. Här är eleverna hjälpta av att man arbetar tillsammans. Låt eleverna komma med idéer till lärarens bild, som andra sedan kan använda i sina. Lös upp vissa linjer och låt andra vara som de är. Uppmana eleverna att fylla på, fylla på och fylla på. Det tar nästan aldrig slut...

Låt eleverna ta del av varandras tips. Det är ok att "härmas" eller lär dem att kalla det för att "influeras av varandra.."

I en femteklass fick eleverna var sin ram av svart papper. Med hjälp av den skulle de välja ut den del av bilden, som de själva tyckte bäst om. Såhär blev resultatet:


I en annan femteklass fick de själva välja form på sina bilder. Vi valde att kalla dem för "skärvor" och satte upp dem såhär:Den här sidan influerade mig till den här bilduppgiften.

I bildundervisning
Den här uppgiften ligger i linje med bildämnets syften och innefattar delar av det centrala innehållet i ämnet bild. För att utveckla uppgiften ytterligare kan man t ex:

* Be eleverna hitta ställen i bilden som de blev extra nöjda med. Hur gjorde de för att det skulle bli så. Kan de göra det igen på något annat ställe?

* Låt eleverna presentera sina bilder för varandra och tipsa varandra om former och detaljer.

* Låt eleven utvärdera sitt arbete; Varför valde du att göra som du gjorde? Stötte du på några hinder under arbetets gång? Hur löste du det? Blev du nöjd med resultatet?...

1 kommentar:

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.