3 aug. 2015

Frukter av papier maché


Papier maché är ett klassiskt material. Det känns nästan som att man bara måste arbeta med det någon gång varje läsår. I år gjorde jag frukter med mina fyror. De fick själva välja vilken frukt eller grönsak de skulle göra.

Så här kan du göra en frukt av papier maché:

Material:

Tidningspapper
Papperstejp
Tapetklister
Färg

1. Gör grundformen till din frukt genom att skrynkla ihop tidningspapper. Fäst med papperstejp.

2. Riv bitar av tidningspapper och doppa i tapetklister. Lägg på de blötta pappersbitarna på grundformen. Tänk på att inte ta för stora bitar papper, då blir det lätt skrynkligt. Blöt ner tidningspappret ordentligt med lim. Lägg på 4-6 lager för att frukten ska hålla bra. Jag brukar lägga på ett par lager och sedan låta frukten torka, innan jag lägger på fler lager.

3. Måla frukten. Det kan behövas ett par rundor med färg för att tidningspappret inte ska lysa igenom.

4. Klipp ut blad, skaft och annat ur papper och fäst på frukten.I bildundervisning
Den här uppgiften ligger i linje med bildämnets syften och innefattar delar av det centrala innehållet i ämnet bild. För att utveckla uppgiften ytterligare kan man:

* Visa på hur man genom tider använt sig av papier maché för att framställa föremål. Resonera runt varför papier maché var ett användbart material.

* Låt eleven resonera kring nästa steg i arbetet; Hur tänker du göra nu? Kan du göra något för att det ska bli slätare? Vilka färger tror du blir bäst?...

* Låt eleven utvärdera sitt arbete; Varför valde du att göra en gurka? Stötte du på några hinder under arbetets gång? Hur löste du det? Blev du nöjd med resultatet?...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.