14 feb. 2016

Min symbol

Bricka av lera med symboler
Tack för lånet av era brickor med symboler, Elwira och Rebecca!

Vad är en symbol? Det var så vi började lektionen i årskurs fyra. Vi pratade om vad en symbol är, vilka symboler som finns runtomkring oss, varför man väljer en viss symbol etc.

Eleverna fick sedan i uppgift att fundera ut hur en symbol som representerade dem skulle kunna se ut. De gjorde olika skisser på ett papper.

Vi använde sedan papperslera (DAS-lera) för att göra runda brickor. Leran knådades, rullades och trycktes ut mot bordet till en jämntjock platta. Med en plastmugg tog de sedan ut cirkelrunda brickor. Hålet gjorde de genom att sticka igenom en blyertspenna.

När brickorna torkat och eleverna bestämt sig för sin symbol, fick de själva välja vilken teknik de skulle använda för att rita/måla symbolen på brickan. Vattenfärger och olika slags "tuschpennor" var de vanligaste teknikerna. Blyerts användes för att skissa upp symbolen på brickan.

När färgen torkat knöt vi fast band i våra brickor, så att vi kunde ha dem om halsen.


I bildundervisning

Den här uppgiften ligger i linje med bildämnets syften och innefattar delar av det centrala innehållet i ämnet bild. För att utveckla uppgiften ytterligare kan man t ex:

* Föra resonemang runt symboler vi stöter på i vardagen. Varför har man valt just den symbolen? Vilken roll spelar färgerna? Kan samma symbol ha olika betydelse?

* Introducera begrepp som "stiliserad", "siluett".

* Låt eleverna presentera sina symboler för varandra. Varför valde de just den symbolen? Varför valde de just de färger de valde? Hur valde de teknik?

* En bit in i arbetet kan man låta eleverna göra en paus i arbetet och låta alla gå runt och inspireras av varandra. Vi kallar det för "inspirationsrunda". (Att härmas är något som många elever upplever som negativt, därför har jag vänt det till att "inspireras av".)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.