22 juni 2016

Picasso-djur

Under höstterminen hade jag en femteklass i bild. När det närmade sig jul gjorde vi Picassotomtar. Nu när jag hade parallellklassen under våren kändes inte tomtarna lika aktuella, så de fick i stället göra djur i Picassostil:

Bilduppgift - djur inspirerade av Picasso

Vi började med prata om vem Picasso var och titta på några av hans bilder. I grupper fick eleverna beskriva bilderna för varandra och försöka sammanfatta vad som var typiskt för Picasso.

Det de sa var bland annat:
Det ser konstigt ut
Ögonen kan sitta lite var som
Det är dova färger
Det är många raka linjer och figurerna är kantiga
...

Eleverna fick sedan i uppgift att göra en bild av ett djur i "picassostil". De fick själva välja vilka tekniker de ville använda. En viktig del i utmaningen var att våga gå utanför ramarna; att våga tänka annorlunda än vad man brukar. Det var svårt för en del när uppgiften inte bara gick ut på att "rita fint".
Bilduppgift - djur inspirerade av Picasso

De började med att skissa upp olika förslag. När de var klara gav de sig i kast med sin "riktiga" bild. Mitt under arbetets gång lät jag dem resa sig och gå en "inspirationsrunda" i klassrummet. Då går man runt och tittar på varandras arbete och låter sig inspireras.
Bilduppgift - djur inspirerade av Picasso

När de var klara med sin bild gjorde de en utvärdering utifrån frågorna:

* Beskriv din bild!
* Hur kan man se att din bild är inspirerad av Picasso?
* Berätta om ditt arbete med bilden. Vilka tekniker valde du? Var uppgiften lätt/svår? ...


I bildundervisning

Den här uppgiften ligger i linje med bildämnets syften och innefattar delar av det centrala innehållet i ämnet bild. För att utveckla uppgiften ytterligare kan man t ex:

* Jämföra Picassos bilder med andra samtida konstnärer.

* Introducera begrepp som "abstrakt", "kubism",

* Låt eleverna resonera med varandra om vad de själva tycker om Picassos målningar.

* Samtala om vad symmetri innebär. När stöter vi på symmetri i vardagen? (även centralt innehåll i matematik)

* En bit in i arbetet kan man låta eleverna göra en paus i arbetet och låta alla gå runt och inspireras av varandra. Vi kallar det för "inspirationsrunda". (Att härmas är något som många elever upplever som negativt, därför har jag vänt det till att "inspireras av".)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.